Skip Navigation to Content
sacasino

Betsson Nets Peru Liga 1 สิทธิการตั้งชื่อการตั้งชื่อ sacasino

admin | July 1st-2021 | No Comments
Homesacasino

LIGA 1 Football Championship ของประเทศเปรูได้รับการตั้งชื่อให้มีการเปลี่ยนชื่อหนแรกในรอบ 20 ปีเพราะ sacasino แปลงเป็นผู้สนับสนุนเชิงกลยุทธ์กับสมาพันธ์บอลประเทศเปรู (FPF)

รับรองในอาทิตย์นี้ หุ้นส่วนจะมองเห็นการแบ่งบอลอาชีพของ sa casino 1 ของประเทศเปรูแปลงชื่อเป็น ‘Liga 1 Betsson’ ด้วยเหตุว่ากรุ๊ปการเดิมพันออนไลน์ในยุโรปเปลี่ยนเป็นผู้ที่ได้การสนับสนุนชื่อของบอล

ประเทศเปรูโดยเน้นที่การส่งเสริมการพัฒนากีฬาประเทศเปรูตามค่าที่เกี่ยวกับค่าความนิยม sacasino ความเบิกบานใจกีฬาและก็การเล่นเกมที่รับผิดชอบ Jesper Svensson

  • Comments are closed.