Skip Navigation to Content
smok

smok โปรไฟล์การแสดงออกของยีนทั่วทั้งยังจีโนมถูกประเมินโดย

admin | November 5th-2022 | No Comments
Homesmok
smok

การถอดเสียง smok แมวัวรฟาจถุงลม
โปรไฟล์การแสดงออกของยีนทั่วทั้งยังจี smok โนมถูกประเมินโดยการจัดลำดับ mRNA ของ alveolar macrophages (AM) ที่สะสมโดยการล้างหลอดลมที่การวัดฐานราก รวมทั้งอีกรอบ 1 อาทิตย์ถัดมาข้างใน 2 ชั่วโมงขอ

งการได้รับ EC การใช้กฏเกณฑ์นัยสำคัญของp  < 0.05 และก็ความเคลื่อนไหวการพับ> ± 1.5 ยีนทั้ง

ผอง 27 ยีนมีการเปลี่ยนอย่างเป็นจริงเป็นจังใน AM ภายหลังการสัมผัสกับ EC ด้วยนิโคติน ซึ่งรวมทั้ง 6 แบบควบคุมขึ้นแล้วก็ 21 แบบควบคุมต่ำ (รูปที่ 3a ; ไฟล์เพิ่มอีก1 : ตาราง S6). การสูดดมละอองลอยแบบกะทันหั

นของ EC กับนิโคตินทำให้มีการเกิดความเคลื่อนไหวทั้งโลกในโปรไฟล์การถอดรหัส AM ดังที่ดูได้จากการแยกแต่ละประเด็นการเรียนโดยการจัดกรุ๊ปเป็นลำดับชั้นของยีนที่แสดงออกอย่างแตกต่างกัน (รูปที่3b). ยีน

ทั้งหมดทั้งปวง 61 ตัวถูกเปลี่ยนอย่างเป็นจริงเป็นจังใน AM ภายหลังจากการสัมผัสกับ EC โดยไ

ม่มีนิโคติน ซึ่งรวมทั้ง 25 ยีนควบคุมและก็ 36 ดาวน์ควบคุม (รูปที่3c ; ไฟล์เสริมเติม1 : ตาราง S7) เหมือนกันกับ SAE การสูดดมละอองลอยแบบฉับพลันของ EC โดยไม่มีนิโคตินยังทำให้เกิดความเคลื่อนไ

หวทั้งโลกในโปรไฟล์การถอดรหัส AM ดังที่พิจารณาได้จากการแยกแต่ละประเด็นการเรียนโดยบริบูรณ์โดยการจัดกรุ๊ปเป็นลำดับชั้น (รูปที่3d ) แม้ว่าจะไม่มีการเจาะจงทางที่กระจ่างแจ้งใน AM โดยการวิเคราะห์ทา

งมาตรฐานเพื่อประเมินกรุ๊ปของยีนที่มีการควบคุมขึ้นและก็ลง แต่ว่ายีนหลายตัวที่ได้รับผลพวงจากการสัมผัส EC นั้นมีหน้าที่ในสรีรวิทยาของมาวัวรฟาจแล้วก็สุขภาพปอด รวมทั้งกล่องนิ้วโป้ง M1 (FOXM1; FC -1.61, p  < 1.7 × 10 − 2, EC ที่ไม่มีนิโคติน, ไฟล์เสริมเติม1 : ตาราง S7), coronin 1A (CORO1A; FC -2.13, p  < 4.7 × 10 − 2 , EC ที่ไม่มีนิโคติน, ไฟล์เพิ่ม1 : ตาราง S7) และก็ตัวรับ prostaglandin E 3 (PTGER3; FC 2.26, p  < 2.6 × 10 − 2 , EC ไม่มีนิโคติน, ไฟล์เสริมเติม1 : ตาราง S7)

การอภิปราย
การใช้ยาสูบกระแสไฟฟ้าเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตามแนวความคิดที่ว่า EC ไม่เป็นอันตรายกว่าการสูบยาสูบ 1 , 2 , 3 , 4 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 แม้ว่าจะมีข้อมูลจำกัดเกี่ยวกับผลพวงด้านของสุขภาพของ EC ต่อปอดของคนเรา แม้กระนั้นอวัยวะที่จำต้องสัมผัสกับละออง EC ที่ดมอย่างหนัก Royal College of Surgeons ได้เสนอแนะว่า “เ

พื่อประโยชน์ของสาธารณสุข การผลักดันและส่งเสริมให้ การใช้ยาสูบอิเล็กทรอนิกส์ … ใ

ห้เยอะที่สุดเท่าที่จะเป็นได้แทนการสูบยาสูบในสหราชอาณาจักร” 3 แนวความคิดนี้ได้รับก

ารช่วยส่งเสริมโดย Public Health England 2. แม้การเรียนในระยะยาวบางทีอาจทำให้เห็นว่าการสูบยาสูบ EC นั้นไม่มีอันตรายกว่าการสูบยาสูบแบบเริ่มแรก แต่ว่าสิ่งนี้นำไปสู่ปริศนา: ละอองลอย EC มีผลกร

ะทบต่อปอดของผู้คนไหม? เพื่อเริ่มประเมินปริศนานี้ พวกเราประเมินชีววิทยาของเซลล์ปอดของคนที่ไม่ดูดบุหรี่ที่มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ก่อนรวมทั้งข้างหลังการสัมผัสกับละอองลอย EC รุนแรงสั้น

ๆซึ่งเสมอกันกับการส่งนิโคตินไปยังยาสูบ 2 มวน แม้กระทั้งในการศึกษาเรียนรู้แบบจำกัดกลุ่มนี้ พวกเรามองเห็นว่าการสัมผัสอย่างกระทันหันของละอองลอย EC ต่อความผิดแปลกด้านชีววิทยาของบุคคลไม่รู้เดียงสาที่มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงอย่างต่ำ 3 กรุ๊ปของเซลล์ปอด ซึ่งรวมทั้ง: เยื่อบุผิวฟุตบาทหายใจขนาดเล็ก ตำแหน่งเริ่มของความแปลกของปอดที่เกิดขึ้นจากการสูบยาสูบ 17 , 19, แมคโครฟาจถุง, ฟาโกไซต์โมโนปรมาณู “ผู้รักษา” ของระบบทางเท้าหายใจด้านล่าง 20 , 21 รวมทั้งโ

ยอ้อมโดยการวัดการหมุนเวีย

นของไมโครพาร์ว่ากล่าวเคิลบุฝาผนังเส้นเลือด, ตัวบ่งชี้ทางชีวภาพเพื่อสุขภาพของบุฝาผนังเส้นเลือดฝอยในปอดของเตียงถุงลมนิรภัย 22 , 23 . ในระหว่างที่จึงควรมีการเล่าเรียนขนาดใหญ่เพื่อพิจารณาว่าการเปลี่ยนด้านชีววิทยากลุ่มนี้แปลเป็นความเสี่ยงที่มากขึ้นสำหรับโรคปอดไหม ข้อมูลดังกล่าวข้างต้นแสดงให้เห็นว่าละอองลอยของ EC นั้นไม่เป็นพิษเป็นภัย การสังเกตกลุ่มนี้ส่งผลให้เกิดความรู้สึกกลุ้มอกกลุ้มใจว่าชุมชนทางด้านการแพทย์จะเสนอแนะให้ใช้ EC เป็นหนทางสำหรับการดูดบุหรี่ในเชิงรุกไหมตราบจนกระทั่งจะมีการศึกษาเล่าเรียนเพิ่ม

องค์ประกอบในละอองลอย EC บางทีอาจเกี่ยวเนื่องกับสุขภาพปอด
ละอองลอยของ EC มีนิโคตินแล้วก็สารเคมีอื่นๆอีกหลายแบบ นิโคตินสามารถกระตุ้นความเคลื่อนไหวของเซลล์อย่างมากมายในเซลล์ รวมทั้งการเพิ่มปริมาณ การเจริญเติบโตของเซลล์ รวมทั้งการเสียชีวิตของเซลล์โดยการกระตุ้นทางการส่งสัญญาณไคเนที่ประชุมยในเซลล์ 16 นิโคตินแทนที่ตัวส่งสัญญาณไซโตอะซีติเตียนลโคลีน (Ach) ในเขตแดนจากตัวรับ nicotinic ACh (nAChRs) ซึ่งมี 5 ยูนิตย่อยที่สร้างแชนเนลเพนทาเมอร์เฮเทอโรหรือโฮโมเมอร์ซึ่งมีหน่วยย่อย α ที่เช่นกัน 5 ยูนิต หรือการรวมกันของยูนิตย่อย α แล้วก็ β 25. มีการกำหนดหน่วยย่อย α ที่ไม่เหมือนกันเก้าจำพวก (α2– α10) และก็หน่วยย่อย β 3 จำพวก (β2– β4) อีกทั้งเยื่อบุผิวทางเท้าหายใจของผู้คนแล้วก็ AM แสดงหน่วยย่อย nAChR หลายหน่วย และก็มีลักษณะท่าทางว่าผลพวงของการได้รับนิโคตินต่อเยื่อบุผิวแล้วก็ AM จะเกิดขึ้นในลักษณะที่ขึ้นอยู่กับ nAChR อย่างน้อยที่สุด

Comments are closed.